Kancelaria Prawna | Paweł Skwarek

Przejdź do treści

Menu główne:WITAMY NA STRONIE
KANCELARII PRAWNEJ


DORADZTWO PODATKOWE

KLIENCI INDYWIDUALNI

PRZEDSIĘBIORCY

DORADZTWO
RESTRUKTURYZACYJNE

DORADZTWO PRAWNE
Kancelaria jest zarządzana przez Pawła Skwarka, który jest Adwokatem, Radcą Prawnym, Doradcą Podatkowym, Doradcą Restrukturyzacyjnym oraz ekspertem ds. prawa i podatków Business Centre Clubu. Mecenas Paweł Skwarek jest Członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. oraz Skarbiec TFI S.A., gdzie pełni funkcji Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji oraz Przewodniczącego Komitetu Budżetu i Finansów. Mecenas Paweł Skwarek studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim  (Wydział Prawa i Administracji) oraz na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Wydział Finansów) a następnie ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i zdał egzamin na Radcę Prawnego oraz na Doradcę Podatkowego. Mecenas Paweł Skwarek jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Krajowej Izby  Doradców Podatkowych oraz Adwokatury Polskiej. Mecenas Paweł Skwarek posiada kilkunastoletnią praktykę w świadczeniu nowoczesnych usług prawnych i podatkowych dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców jak i dla największych spółek działających w USA, Europie oraz Azji, między innymi: ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. -  Bank Millennium S.A. - Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy -  Bank Pekao S.A. - ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. - ING  Usługi Finansowe S.A. - Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. - Arrant Sp.  z o.o. - Penta Investments Sp. z o.o. Mecenas Paweł Skwarek specjalizuje się przede wszystkim w rozwiązywaniu niestandardowych problemów prawnych, restrukturyzowaniu przedsiębiorstw, optymalizowaniu rozliczeń podatkowych oraz prowadzeniu postępowań przed sądami powszechnymi i organami administracyjnymi. Jest prelegentem licznych szkoleń oraz autorem wielu publikacji (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Polskie Radio, Rachunkowość dla praktyków, Gazeta Wyborcza, Polish Market, Gazeta MSP, Home & Market
 
Doradztwo Prawne
_____________________

W ramach doradztwa prawnego oferujemy  kompleksowe doradztwo ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego,  karnego, administracyjnego, handlowego, prawa pracy oraz prawa  rodzinnego i opiekuńczego. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych  przed sądami powszechnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Sądem  Najwyższym, a także trybunałami arbitrażowymi.
Chcemy wyróżniać się nie tylko wysokim  poziomem merytorycznym świadczonych usług, ale także bardzo dobrym  zrozumieniem istoty działalności naszych klientów, zaangażowaniem w ich  sprawy, kreatywnością, terminowością i dokładnością. Naszym celem jest  dostarczanie klientom szybkich i skutecznych rozwiązań prawnych.
Nie boimy się ciężaru podejmowania  decyzji, udzielania klientom jednoznacznych rekomendacji i podejmowania  działań, które wykraczają poza utarte schematy. Dzięki temu zbudowaliśmy  naszą renomę kancelarii podejmującej się prowadzenia spraw, o których  inni boją się nawet pomyśleć.
 
Doradztwo Podatkowe
_____________________

W ramach doradztwa podatkowego świadczymy nowoczesne usługi doradcze z zakresu optymalizacji podatkowej, podatków dochodowych, cen transferowych, podatku od towarów i usług oraz reprezentowania klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Zaangażowanie w powierzone nam sprawy pozwalają nam zaoferować najwyższej jakości usługi z uwzględnieniem indywidualnych i praktycznych rozwiązań. Miarą naszych usług są liczne sukcesy naszych Klientów.
Podstawową zasadą świadczonych przez nas usług jest wprowadzanie oszczędnych podatkowo struktur i metod finansowania działalności oraz lepszych procedur kontrolnych i udoskonalonych metod zarządzania przedsiębiorstwem.
Jesteśmy przekonani, że aby zapewnić wyczerpujące, praktyczne porady, które można z powodzeniem wprowadzić w życie, konieczna jest nie tylko biegłość w kwestiach podatkowych, ale też znajomość specyfiki konkretnych sektorów gospodarki, w których działają nasi Klienci.
 
Klienci Indywidualni
_____________________

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów indywidualnych (osób fizycznych), w szczególności w zakresie udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, umów i innych dokumentów oraz reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.
Kancelaria ukierunkowana jest na rozwiązywanie problemów, z którymi Klienci indywidualni stykają się w swoim życiu prywatnym i zawodowym. Naszym celem jest pomoc w odnalezieniu się w tej trudnej sytuacji i ułatwienie Ci bezpiecznego przejścia przez nią.
W swojej codziennej pracy spotykamy się z dziesiątkami skomplikowanych zagadnień prawnych, na jakie trafiają nasi Klienci. Na bieżąco rozwiązujemy problemy prawne w taki sposób, aby w jak najszerszym stopniu spełnić oczekiwania Klienta.
Mamy świadomość tego, że każda sytuacja w której znaleźli się nasi Klienci jest wyjątkowa i zasługuje na indywidualne podejście. Oferujemy wybraną przez Klienta i dogodną formę obsługi prawnej budowaną na wzajemnym zaufaniu.
 
Przedsiębiorcy
_____________________

 
Kluczowym obszarem działalności kancelarii jest doradztwo prawno-podatkowe. Każda transakcja, proces czy decyzja prawna wiąże się nie tylko z określonymi konsekwencjami prawnymi, ale również rodzi określone implikacje podatkowe. Dlatego na każdą transakcję patrzymy kompleksowo – doradzamy zarówno w zakresie implikacji prawnych, jak i podatkowych.
Oferujemy wszechstronne wsparcie we istotnych obszarach prawa mających kluczowe znaczenie dla prowadzenia biznesu tak lokalnego jak mającego międzynarodowy charakter. Dzięki pogłębionej wiedzy prawniczej i biznesowej świadczymy usługi uwzględniające specyfikę branży, w której działa nasz klient.
Wyróżnia nas kompleksowa, wielopłaszczyznowa ocena zagadnienia i kompleksowe rozstrzygnięcie problemu z uwzględnieniem złożonych implikacji prawno-podatkowych.
 
Doradztwo restrukturyzacyjne
_____________________

 
W ramach doradztwa restrukturyzacyjnego oferujemy kompleksową pomoc w zakresie prawa i finansów. Posiadamy unikalne doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Doradzamy przedsiębiorstwom zagrożonym niewypłacalnością i niewypłacalnym jak bezpiecznie, optymalnie i zgodnie z prawem dokonać zmian organizacyjnych, finansowych i personalnych. Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstw i upadłości konsumenckie. W ramach pomocy prawnej zapewniamy wsparcie w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających.
Kancelaria Radcy Prawnego | ul. Przyczółkowa 400, 02-962 Warszawa
tel: 535-454-452 | e-mail: kancelaria@prawoipodatki.org
Numer wpisu na listę radców prawnych: WA-13584

Numer wpisu na listę doradców podatkowych: 11372

Numer wpisu na listę adwokatów: KRA/Adw/3524

Numer wpisu na listę doradców restrukturyzacyjnych: 826________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
projekt i wdrożenie | punktreklam.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego