PL EN

Współpraca

Każdorazowo przed przyjęciem zlecenia do realizacji dokonujemy szczegółowej analizy stanu faktycznego, nie tylko w oparciu o dokumenty, ale przede wszystkim na podstawie wywiadu z Klientem, w tym osobami mającymi bezpośredni kontakt z danym zagadnieniem.

Czytaj więcej
temida-3709d7739bbdf824e17547a6a98701d7.jpg

DORADZTWO PRAWNE

  W ramach doradztwa prawnego oferujemy kompleksowe doradztwo ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego, prawa administracyjnego i handlowego, prawa pracy oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Czytaj więcej

DORADZTWO PODATKOWE

  W ramach doradztwa podatkowego świadczymy nowoczesne usługi doradcze z zakresu optymalizacji podatkowej, podatków dochodowych, cen transferowych, podatku od towarów i usług oraz reprezentowania klientów przed organami podatkowymi...

Czytaj więcej

Klienci Indywidualni

  Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów indywidualnych (osób fizycznych), w szczególności w zakresie udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, umów i innych dokumentów

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy

  Kluczowym obszarem działalności kancelarii jest doradztwo prawno-podatkowe. Każda transakcja, proces czy decyzja prawna wiąże się nie tylko z określonymi konsekwencjami prawnymi, ale również rodzi określone implikacje podatkowe.

Czytaj więcej

Doradztwo Restrukturyzacyjne

  W ramach doradztwa restrukturyzacyjnego oferujemy kompleksową pomoc w zakresie prawa i finansów. Posiadamy unikalne doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Doradzamy przedsiębiorstwom zagrożonym niewypłacalnością i niewypłacalnym jak bezpiecznie, optymalnie i zgodnie z prawem dokonać zmian organizacyjnych, finansowych i personalnych.

Czytaj więcej